AV. ŞAHİN ARDIYOK

Derece Alan Üniversite Yıl
Yüksek Lisans Hukuk University of Chicago 2004
Yüksek Lisans İşletme Ankara Üniversitesi 2000
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1997
Lisans İşletme Ankara Kara Harp Okulu 1991

YAYINLAR

Ardıyok, S.: Enerji Hukuku ve Politikası , (Ekin Kitapevi, 2007).

Ardıyok, S.: Otomotiv Sektöründe Rekabet Hukuku ve Politikaları (Ekin Kitapevi, 2006).

Ardıyok, Ş.: "Altyapı Hizmetlerinde Devletin Düzenleyici Rolü", Aktan, C. C. ve diğerleri (ed.), Altyapı Ekonomisi içinde, Seçkin Yayınevi, Ankara, s. 65-81, 2005.

Ardıyok, S.: Yerel Telekomünikasyon Hizmetlerinde Rekabet (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi, 2004).

Ardıyok, S.: Doğal Tekeller ve Düzenleyici Kurumlar: Türkiye İçin Düzenleyici Kurum Modeli (Rekabet Kurumu Lisansüstü Tez Serisi, 2002).

"Comparative Analysis of Collective Dominance", Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:III, Sayı:1, 2006.

"Anayasal Açıdan Piyasalara Mikro İktisadi Müdahaleler", LEGAL Hukuk Dergisi, Mayıs 2005, Yıl:3 Sayı:29, s. 1691-1705.

"TMSF'nin Rolü: Türkiye'de Varlık Yönetim Kuruluşlarının Hukuki ve İktisadi Analizi", LEGAL Hukuk Dergisi, Eylül 2005, Yıl:3 Sayı:33, s. 3353-71.

"Devlete Yeni Bir Rol: Regülasyon", Amme İdaresi Dergisi (Mayıs 2004).

"Türkiye'de VoIP ve İktisadi Etkinlik", Telepati Telekomünikasyon (2003).

"Telekomünikasyondaki Bor Madeni: Kablo TV Şebekesi", LEGAL Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, s. 329-347.

"Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Özelleştirilmesi: Sektörde Doğum Sancıları", Rekabet Dergisi (2001).

"Satış Sonrası Pazar Teorileri Işığında Yeni Motorlu Taşıtlar Muafiyet Tebliği", Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-V, 6 Nisan 2007.

"Mikro İktisadi Müdahalelerde Kavram ve Yetki Karmaşasının Analizi ve Çözüm Önerileri", Erciyes Üniversitesi, Odman Boztosun (ed.), N. A., Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-III içinde, Seçkin Kitapevi, s. 155-199, 2005.

"California Energy Crisis and Critics of Turkish Electricity Deregulation Process", International Conference on Business, Economics and Management, International Journal of Business, Management and Economics, Vol. 1, No. 2, June 2005.

"Devletin Piyasalara Müdahalesi: Regülasyon", Gazi Üniversitesi 2002 İktisat Kongresinde Tebliğ, Ekonomik Yaklaşım.

"Türkiye'de İnternetin Geliştirilmesinde Rekabetin Rolü", 8. Türkiye'de İnternet Kongresinde Tebliğ (2002).