AV. GÖNENÇ GÜRKAYNAK

Derece Alan Üniversite Yıl
Yüksek Lisans Hukuk Harvard University 2001
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1997

YAYINLAR

Gürkaynak, G.: Türk Rekabet Hukuku Uygulaması İçin "Hukuk ve İktisat" Perspektifinden "Amaç" Tartışması, Ankara 2003.

Gürkaynak, G.: "Some Essential Issues of the Turkish Merger Control Regime", White & Case Worldwide Merger Survey, 2003 ed., pp. 28-32.

"AB Rekabet Hukuku Uygulamasında Komisyon ve Teşebbüsler Arasında Uzlaşma ve Sulh", Rekabet Dergisi, S. 17, Ocak-Şubat-Mart 2004.

"The Problem with Turkey's Competition Regime", International Financial Law Review, January 2002.

"Shifting the Burden of Proof in Turkish Competition Law", Global Competition Review, February/March 2002.

"Rekabet Hukukunda Yoğunlaşmaların Kontrolü: "Neden ve Nasıl" Üzerine Düşünceler", Rekabet Politikası ve Yoğunlaşmaların (Birleşme/Devralmaların) Kontrolu, Sempozyum, Rekabet Kurumu, 9.4.2003 Ankara.

"AB Rekabet Hukuku Uygulamasında Komisyon ve Teşebbüsler Arasında Uzlaşma ve Sulh", Perşembe Konferansları, Ocak 2004 Ankara.