Ekonomi Hukuku HakkındaHukuk ve Ekonomi İlişkisi

İktisadi rekabete, fiyat düzenlemelerine, emek piyasasına ve uluslararası ticarete dair hukuk kuralları her dönem ekonomistlerin ilgisini çekmiştir. Ekonomik analiz yöntemini farklı hukuk dallarına uygulayan akademik disiplin ilk olarak 1950'lerde Chicago Üniversitesi'nde ortaya çıkmış, Avusturya Ekolü ve Mülkiyet Hakları Yaklaşımı gibi farklı eğilimlerin de zaman içinde bu alanda etkinlik kazandığı görülmüştür.

Hukuk ve ekonomi iki alt disiplinden oluşur. Bunlardan ilki olan pozitif hukuk ve ekonomi çalışmaları, mevcut hukuk kurallarının, hukuki kurumların ve yerleşik yargısal yaklaşımların (içtihadın) ekonomik neden ve etkilerini incelemenin yanı sıra, özel hukuk kişilerinin ya da kamu kurum ve kuruluşlarının belirli bir hukuki rejim altındaki iktisadi davranışlarını açıklamayı da amaçlar. Normatif hukuk ve ekonomi çalışmaları olarak adlandırılan ikinci alt disiplin, farklı hukuk politikalarının ekonomik özelliklerini değerlendirerek kanun yapma sürecinde önerilerde bulunur ve iktisadi etkinlik için gereken yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini hedef alır.

Ekonomik gelişmelerin toplumlar açısından taşıdığı önem, hukuk ve ekonomi arasındaki bağlantıyı hukuk sisteminin kalitesi için öncelikli değişkenler haline getirmiştir. Bu yüzden hukuk ve ekonomi alanında uzmanlaşmış hukukçular, modern ve etkin yasama çalışmalarında ayrıcalıklı bir yere sahiptir.Hukuk Eğitiminde Yeni Bir Dönem: Ekonomi Hukuku

Hukuk ve ekonomi arasındaki ilişkinin hızla gelişmesi, disiplinler arası çalışmayı 21. yüzyıl hukuk öğrenimi ve uygulamalarının merkezine taşımıştır. Küreselleşmeye bağlı gelişmeler ışığında hukuk ve ekonomi arasındaki etkileşimin daha belirgin hale geldiği çağımızda, piyasa ekonomisinin hukuki altyapısını iyi bilmenin yanı sıra, hukuk kurallarının ekonomik etkilerini kavrayabilen ve değişik hukuki rejimlerin iktisadi özelliklerini değerlendirebilen uzmanlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için hukukta olduğu kadar ekonomi alanında da yetkin uzmanların yetişmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu noktalardan hareketle Bilkent Üniversitesi, yeni oluşturduğu Ekonomi Hukuku tezsiz yüksek lisans programı ile yüksek öğretime güncel bir boyut katmayı hedefliyor.

 

Akademik Dünyada Hukuk ve Ekonomi Etkileşimi

Uzun yıllardır akademik açıdan ayrı kulvarlarda düşünülen hukuk ve ekonominin son dönemlerde hızla yakınlaşması, bu iki dalın ilişkisinde önemli noktalara işaret etmektedir. Örneğin, yatırımcılar danışmanlık yerine hukuk kurallarını ekonomi penceresinden yorumlayabilen, iktisadi davranışları hukuk çevrelerine göre değerlendirebilen, bir başka deyişle stratejik danışmanlık yapabilecek uzmanlar aramaktadır. Bu kapsamda öne çıkan alanların başında rekabet hukuku ve iktisadi regülasyon hukuku gelmektedir. Bu iki önemli alanda yetkin elemanlar yetiştirmek, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku tezsiz yüksek lisans programının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.