PROF. DR. RÜÇHAN IŞIK

Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ankara Üniversitesi 1962
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1959

AKADEMİK UNVANLAR

 • Profesör:
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
  Ankara Üniv. 1976 – 1982
  İstanbul Bilgi Üniv. 2000 - 2002
  Bilkent Üniv. 2005 - 2007

 • Doçent:  
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara Üniversitesi, 1969 - 1976

YAYINLAR

IŞIK, R.: Social Dialogue in Turkey, iMed, the Mediterranean Institute, mimograph, Rome 2004, 162,

IŞIK, R. (Çeviren ve Yayıma Hazırlayan) : Toplu Pazarlık Yoluyla Esneklik, İŞKUR Yayını, Ankara 2004, X - 165.

Sözlüğü, Gianni Arrigo, Giuseppe Casale, Cenevre, Aralık 2003, 217 (baskı aşamasında).

IŞIK, R. (Derleyen ve Yayıma Hazırlayan): Avrupa Birliğine Doğru: Ekonomik ve Sosyal Kararlara Katılım, Yeni bir Hukuki Düzenleme için Çalışma Metinleri, İstanbul 2001, AB- Türkiye KİK Yayını, XX- 168.

IŞIK, R.: Türk Toplu İş Sözleşmesi Hukukunda Ehliyet ve Yetki, Genişletilmiş 3. Baskı, Doruk Yayınları, Ankara 1977, XX -174.

IŞIK, R.: İşçi Sendikalarının Faaliyetlerinin Hukuksal Çerçevesi, Ankara 1977, VIII - 183.

IŞIK, R. (ed.): Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Barışçı Çözüm Yolları, uzlaştırma - arabuluculuk -tahkim, TÜRK -İŞ Yayını 64, Ankara 1970 , 1-6.

IŞIK, R.: Türk İş Hukukunun Milletlerarası Kaynakları, AÜHFY 218, Ankara 1967, VII -373.

IŞIK, R.: Sendika Hakkı, Tanınması ve Kanuni Sınırları, AÜHFY 170, Ankara 1962, XIX -127.

IŞIK, R. (Çeviren ve Yayıma Hazırlayan) : İş Hukuku, Sınai İlişkiler ve Avrupa Birliği Kurumları

“Sendikalara Serbest ve Yasak Olan Faaliyetler”, 274 Sayılı Sendikalar Kanununda Yapılan Değişiklikler, M.O. Prodüktivite Kurumu Yayını, İstanbul 1971, 257 -273.

“Türkiye’de Tarım Sektöründe Sendikacılık Hareketi”, M.O. Prodüktivite Merkezi, Tarım Şubesi, Ankara 1971, 12.

“İşçi - Memur ayırımı”, AÜHFY No: 249, Ankara 1969, 15.

“Sendika ve Mesleki Teşekkül Kavramları Üzerine Bir Deneme”, İHD C 1 S 11-12, Aralık 1969, 916 -931.

“Milletlerarası Çalışma Sözleşmelerinin Türk Mevzuatına Tesiri”, İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Sosyal Siyaset Konferansları, XIX. Kitap, İstanbul 1968, 167 - 174.

“İngiliz İşçi Sendikalarının Siyasi Faaliyetleri”, İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Sosyal Siyaset Konferansları XVII. Kitap, İstanbul 1966, 105-136.

PROJELER

Türkiye’de Sosyal Diyaloğu Değişim ve Yenilik İçin Güçlendirme Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB destekli, Şubat 2006 – Kasım 2007.

İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB destekli, Şubat 2004 – Aralık 2005.

Sosyal Diyalog ve Sosyal Sistemler Projesi, IMed Akdeniz Enstitüsü, AB destekli: Avrupa Komisyonu / MEDA Programı, Haziran 2002 – Kasım 2004.

Savaş Malullerinin Yeniden İş Yaşamına Kazandırılması Projesi, Azerbaycan Çalışma Bakanlığı, UNDP, 1997 - 1998.

Çalışma Koşullarının ve Ortamının İyileştirilmesi Projesi, Endonezya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, UNDP/ILO, Eylül 1982 – Mart 1986.