H. BAHA KARABUDAK

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İktisat Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1985


YAYINLAR

Rekabet Politikası ve ‘Yeni Ekonomi’, Yeni Ekonomi El Kitabı içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, 2001, sf. 107-116.

“İktisadi Politikalar Bağlamında Hukuki Düzenleme (Regülasyon) Üzerine Düşünceler” (Tamer Müftüoğlu ile birlikte), Rekabet Dergisi (11) 2002, sf. 3-14.

“İspanya'da Özelleştirme”, İşletme ve Muhasebe Bülteni (26) Mayıs 1988, sf. 62-63.

“Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarında Çöküş: İlk Yorumlar”, İşletme ve Muhasebe Bülteni (21) Aralık 1987, sf. 69-72.

“Özelleştirme Girişimleri ve Kamuoyu Oluşturulması: British Telecom Örneği”, İşletme ve Muhasebe Bülteni (19-20) Ekim-Kasım 1987, sf.26-29.

“‘Yeni Ekonomi’, Fikri Mülkiyet Hakları ve Microsoft Davası”, Ankara Barosu Uluslararası Sempozyum Tebliğleri içinde, Ankara, 2002, sf. 52-73.

“The Search for a Business and/or Investment Confidence Index in Turkey," (H. Baturalp Candemir’le birlikte) Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliğleri 1994 içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yayını, 1995; sf.161-186.

“ABD'de Vadeli İşlem Borsaları ve Çöküş”, İşletme ve Muhasebe Bülteni eki, Şubat 1988 (28 sayfa).