Başvuruların online olarak https://stars.bilkent.edu.tr/gradapp adresinden yapılması gerekmektedir. Başvurular online olarak yapıldıktan sonra, öğrenciler gerekli evrakları bölüm sekreterliklerine teslim edecektir.


Başvuru Koşulları
  • Lisans diplomasına sahip olmak
  • İngilizce seviyesinin TOEFL (iBT 87); IELTS 6,5 (her modülden en az 5,5); PAE (C)

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
  • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi
  • Not çizelgesi
  • İngilizce seviye durumunu gösteren belge

 

Son Başvuru Tarihi: 19 Haziran 2018

Mülakat Tarihleri: 25-26 Haziran 2018 Pazartesi- Salı, 10.00

Kesin Kayıt Tarihleri: 13-15 Eylül 2018

Burslar: Burs için yapılan tüm başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Uygun görülen başvuru sahiplerine tam veya kısmi burs verilecektir.