Başvuruların online olarak https://stars.bilkent.edu.tr/gradapp adresinden yapılması gerekmektedir. Başvurular online olarak yapıldıktan sonra, öğrenciler gerekli evrakları bölüm sekreterliklerine teslim edecektir.


Başvuru Koşulları
  • Lisans diplomasına sahip olmak
  • İngilizce seviyesinin TOEFL (iBT 87); IELTS 6,5 (her modülden en az 5,5); COPE (C)

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
  • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi
  • Not çizelgesi
  • İngilizce seviye durumunu gösteren belge

 

Son Başvuru Tarihi: 9 Haziran 2017
(İstenen tüm belgelerin 9 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanarak Hukuk Fakültesi sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.)

Mülakat Tarihleri: 13 - 14 Haziran 2017 Salı- Çarşamba, 10:00

Kesin Kayıt Tarihleri: 7 - 9 Eylül 2017

Burslar: Burs için yapılan tüm başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Uygun görülen başvuru sahiplerine tam veya kısmi burs verilecektir.