YARD. DOÇ. DR. KEREM CEM SANLI

Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora Özel Hukuk Marmara Üniversitesi 2006
Y. Lisans Özel Hukuk Harvard University 2000
Y. Lisans Özel Hukuk Marmara Üniversitesi 1999
Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1996

AKADEMİK UNVANLAR

  • Yardımcı Doçent:
    Medeni Hukuk  
    İstanbul Bilgi Üniv. 2007


YAYINLAR

SANLI, K. C.: Hukuk ve Ekonomi Öğretisi ve Haksız Fiil Hukukunun Ekonomik Analizi, Beta Yayınevi, İstanbul 2007 (568 sayfa)

SANLI, K. C.: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen Yasaklayıcı Hükümler ve Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Geçersizliği, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2000 (514 sayfa)

“İhmal Kavramının Ekonomik Yorumu: Hand Formülü”, Profesör Dr. Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul 2007

“Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 19.1.2007 Tarihli ve E.2005/1-K.2007/1 Sayılı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme: Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Ayni Hak Kazanılmasında “Davasızlık” Şartının Anlamı”, (Ar. Gör. Göktürk Uyan ile ortak çalışma), Legal Hukuk Dergisi, Eylül 2007

“Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2003, s. 211-277

“Rekabet Hukukunda Tekelci Fiyatlandırma”, Perşembe Konferansları, S. 10, Rekabet Kurumu Yayınları 2000, Ankara, s. 75-165